Aby sme sa mohli zmysluplne a zodpovedne zaoberat vaším problémom, prosíme, aby ste sa pokúsili zodpovedat nasledovné otázky:

1. Popíšte stručne váš problém a situáciu.

2. Čoho sa konkrétne chcete domôcť?

3. Čo všetko ste v tejto veci podnikli?

4. Čo od nás očakávate?

5. Kontakt na vás (e-mail, telefón, adresa)