Zuzana Szatmáry
Zakladateľka nadácie, správkyňa, výkonná a programová riaditeľka

Poetka, autorka, prekladateľka, novinárka, esejistka. Študovala architektúru, sociológiu a informatiku. Pracovala ako vychovávateľka v polepšovni, sústružníčka, upratovačka, sanitárka a technická prekladateľka. Prednáša a publikuje doma aj v zahraničí. Pochádza z disidentskej rodiny, otec spisovateľ Juraj Špitzer bol jedným z prvých členov Správnej rady nadácie spolu s Milanom Šimeckom st. Zakladateľka Grémia III. sektoru. Ocenená Európskou úniou cenou Žena Európy 1993.

Martin Giertl
Právnik senior

Pracoval ako expert na ľudské práva na Ministerstve zahraničných vecí SR. Po ukončení civilnej služby v nadácii sa rozhodol pracovať v nadácii na plný úväzok, jeho hlavnou doménou je okrem dennej terénnej práce s klientmi poradenstvo mimovládnym organizáciám. Absolvoval postgraduálne štúdium práva v Oxforde a Washingtone.

Renáta Záhoráková
Právnička seniorka, externá spolupracovníčka a konzultantka

Je členkou Slovenskej advokátskej komory, čo umožnuje prevzatie zastupovania klientov pred súdom aj v oblasti trestného práva a príslušné podania. Prednáša na Právnickej fakulte UK v Bratislave a UMB v Banskej Bystrici. Ako členka Asociácie európskych štúdií publikuje materiály pre sudcov a advokátov.

Andrej Šabík
Právnik senior, člen Slovenskej advokátskej komory

Absolvent Právnickej fakulty v Bratislave a absolvent Obchodnej akadémie v Nitre, športovec, okrem dennej terénnej práce a komparatívnych právnych analýz mimoriadne známy medzi väzňami ako poradca.

Anna Trebatická

Asistentka, zodpovedá za financie, personálnu evidenciu, dokumentáciu, správu majetku a archív.