Ivan Kamenec
Predseda

Historik, vysokoškolský učitel, autor. Pracuje v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied. Vydal šest kníh z oblasti moderných dejín, druhej svetovej vojny a obdobia medzi svetovými vojnami v Strednej Európe a historického myslenia. Je spoluautorom učebníc a autorom vyše stovky historických štúdií. Nositel Ceny Slovenského literárneho fondu a Českého fondu literatúry faktu.

Vlasta Kunová
Členka rady

Právnička, špecializuje sa na európske právo a porovnávaciu právovedu. Riaditeľka Inštitútu pre zahraničné záležitosti a aproximáciu práva pri Komenského univerzite v Bratislave. Vedie Katedru európskeho práva na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a ako expertka spolupracuje s Inštitútom pre aproximáciu práva pri Úrade Vlády SR, v európskom Konvente a v príslušných inštitúciách Európskej únie. Publikuje analýzy o aproximácii práva SR na acqui communitaire a porovnávania právnych systémov.

Milan Šimecka
Člen rady

Šéfredaktor denníka SME. Spisovateľ, novinár a esejista. Pochádza z disidentskej rodiny, jeho otec bol prvým poradcom prezidenta Václava Havla a prvým predsedom správnej rady nadácie. Nemohol študovat, pracoval ako predavač a robotník, vzdelával sa na tzv. domovej, podzemnej univerzite. Nositeľ americkej Literárnej ceny Pegasus. .