Nadáciu Charty 77 založil profesor František Janouch, kybernetik, vo Švédsku v roku 1978 za podpory medzinárodne známych politikov a intelektuálov. Cielom nadácie bolo podporovat morálne aj finančne vtedajších československých disidentov a ich rodiny, prenasledovaných za akékoľvek kontakty alebo priamu činnost v súvislosti s Chartou 77.

Okamžite v prvých dňoch Novembra 1989 poskytovala Nadácia do Prahy, Brna a Bratislavy rozmnožovaciu techniku, papier, počítace a potrebné financie pre činnost vznikajúcich občianskych aktivít. V tom čase získala nadácia aj federálnu registráciu. Činnost nadácie sa z praktických dôvodov decentralizovala a vznikli regionálne výbory, ktoré zohľadňovali potreby regiónov.

Po rozdelení Československa vznikli dohodou slovenská Nadácia Charty 77 a česká Nadace Charty 77.

Slovenská Nadácia Charty 77 po celý čas svojej existencie napĺňa odkaz Charty 77 v tom, že profesionálne poskytuje občanom ochranu v oblasti ľudských práv. Z obdobia aktivizmu pred novembrom 1989 prešla na úroveň profesionálnu a funguje ako bezplatná advokátska a právna kancelária pre občanov, vypracúva legislatívne analýzy a komentáre pre slovenskú legislatívu a exekutívu a spolupracuje s európskymi inštitúciami, zverejňuje svoje stanoviská. Nadácia zamestnáva právnikov na plný úväzok, pracovníci nadácie učia na právnickej a ekonomickej fakulte v Bratislave a Banskej Bystrici a sú navyše absolventmi mnohých stáží v USA, Velkej Británii, Kanade a v Rakúsku. V nadácii žiadajú a dostávajú pomoc občania z celého Slovenska. Nadácia je vnímaná verejnosťou ako skutočný ombudsmanský úrad, avšak s väčšími kompetenciami a zodpovednosťou, nakoľko zastupuje občanov priamo v prípade potreby pred súdmi a v Štrassburgu. Nadácia uspela aj v konaní pred Ústavným súdom SR.

Nadácia každorocne vydáva výročnú správu, ktorá obsahuje výdavky aj zdroje príjmov a auditorskú správu. Zakladateľkou a riaditeľkou nadácie je Zuzana Szatmáry, spisovateľka a sociologička, ocenená v roku 1993 Európskou úniou titulom Žena Európy.

Nadácia Charty77-advokácia ľudských práv, Staromestská 6/d, 81103 Bratislava Tel. 54416448 Fax 54416341 e-mail charta77@rainside.sk

GUESTBOOK     ENGLISH