Nadácia Charty77 - advokácia ľudských práv,
Staromestská 6/d,
81103 Bratislava
Tel. 54416448
Fax 54416341
e-mail charta77@rainside.sk